Flag   Flag

referencje


Wybierz kategorię:

SBL

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe

Remont mostu nad rzeką Mleczną, jezdnia lewa - strona wschodnia DK-86


Termin realizacji: 27.09.2005 - 12.12.2005SBL

Polimex Mostostal S.A.

Ekrany dźwiękochłonne murów oporowych o powierzchni 7 471,78 m2 w ramach zadania pn. "Dokończenie robót -Kontrakty nr 7 i nr 8 Budowa Drogowej Trasy Średnicowej w Katowicach od km 29+135 do km 31+400 oraz Subkontraktu nr 8b - Budowa ul. Nowograniczne] w Katowicach

Termin realizacji: 08.2006 - 11.2006

SBL

ALSTOM KONSTAL S.A.

Wykonanie posadzki przemysłowej w hali nr 13

Termin realizacji: 05.2006 - 06.2006

SBL

ALSTOM KONSTAL S.A.

Prace budowlane w hali nr 18

Termin realizacji: 11.2006 - 01.2007

SBL

Kopex S.A.

Ślusarka aluminiowo-szklana w rozbudowanym budynku firmy "Kopex" S.A. w Katowicach

SBL

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe

Remont mostu nad potokiem Rów Stawowy, jezdnia lewa - strona wschodnia DK-86


Termin realizacji: 27.09.2005 - 12.12.2005SBL

ALSTOM KONSTAL S.A.

Wykonanie posadzki przemysłowej w hali nr 12

Termin realizacji: 06.2006 - 08.2006


SBL

ALSTOM KONSTAL S.A.

Wykonanie płyty fundamentowej pod zgrzewarkę BISIACH & CARRU


Termin realizacji: 07.2006 - 07.2006

SBL

BUDIMEX DROMEX S.A. Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

Budowa ekranów akustycznych drogowych i mostowych w ramach Budowy obwodnicy miasta Dobrodzień -Etap II (odcinek od ul. Opolskiej do drogi wojewódzkiej nr 901, km 0+115,00 - km 3+952,25) w ciągu drogi krajowej nr 46 Kłodzko - Nysa - Opole - Częstochowa -Szczekociny


Termin realizacji: 07.2006 - 12.2006

SBL

Exeles sp. z o.o.

Wykonanie i montaż stolarki aluminiowej w budynku KMP w Piekarach Śląskich.

 Termin realizacji: 04.2008 - 06.2008SBL

NCC ROADS POLSKA Sp. z o.o.

Ekran akustyczny na Trasie Średnicowej Podgórza w Toruniu - Etap I


Termin realizacji: 06.04.2006 - 30.04.2006SBL

ALSTOM KONSTAL S.A.

Modernizacja posadzki przemysłowej w hali nr 11 (część wschodnia) oraz torowiska poprzecznego w hali nr 11 i 12

Termin realizacji: 02.2006 - 03.2006

SBL

KOPEX S.A.

Rozbudowa budynku biurowego firmy "Kopex" S.A. w Katowicach.

 Okres realizacji: maj 2007 - styczeń 2008SBL

Rekonsbud sp. z o.o.

Stolarka aluminiowa dla budynku Zarządu firmy "Hydrobudowa Polska" S.A. w Mikolowie

SBL

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe GODROM

Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Boya -Żeleńskiego - jezdnia południowa w Tychach

Termin realizacji: 07.2006 - 11.2006

SBL

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe

Remont mostu nad potokiem Tyskim - łącznik Mikołów - Bielsko w ciągu drogi krajowej nr 1 w Tychach

Termin realizacji: 14.08.2006 - 14.11.2006

SBL

ALSTOM KONSTAL S.A.

Wykonanie posadzki przemysłowej w hali nr 9

Termin realizacji: 05.2006

SBL

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.

Ekrany akustyczne w ramach realizacji inwestycji pn. "Budowa wiaduktów w ciągu Al. Górnośląskiej nad ul. Trzy Stawy w Katowicach oraz murów oporowych"

Okres realizacji: 03.2007 - 06.2007SBL

GPBP S.A.

Wykonanie stolarki alumniniowej oraz balustrad.

 

Zadanei: "Budowa krytej pływalni w Paniówkach"

 

Termin Realizacji: październik 2008 - czerwiec 2009SBL

Kopex S.A. (całość)

Rozbudowa budynku biurowego firmy "Kopex" S.A. w Katowicach.

 

Okres realizacji: maj 2007 - grudzień 2008SBL

Budimex Dromex S.A.

Ekrany akustyczne w ramach kontraktu "Budowa Obwodnicy Miasta Dobrodzień - Etap II (...)"

Okres relaizacji: 07.2006 - 12.2006SBL

ALSTOM KONSTAL S.A.

Wykonanie betonowych posadzek przemysłowych dla hal produkcyjnych Alstom Konstal S.A.

 Okres realizacji: 02.2006 - 08.2006SBL

Budimex Dromex S.A.

Remont  obiektu mostowego M36 nad autostradą A4 Katowice - Kraków w km 307+909 autostrady w 1+413,4 km drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Trzebinia - Piła Kościelecka.

Termin realizacji: 12.2007 - 08.2008SBL

Kopex S.A. (całość)

Ślusarka aluminiowo-szklana w rozbudowanym budynku firmy "Kopex" S.A. w Katowicach

 

Realizacja -maj 2007 do grudzień 2008SBL

Warbud S.A.

Ekrany akustyczne wraz z montażem barier i balustrad w ramach zadania pn. "Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap"

 Okres realizacji: 09.2007- 03.2008SBL

Budimex Dromex S.A.

Remont obiektu mostowego M46 nad autorstadą A4 Katowice - Kraków w km 387+631 autostrady w ciągu drogi krajowej pomiędzy miejscowościami Tenczynek i Zalas.

Termin realizacji: 02.2007-06.2007SBL

Budimex Dromex S.A.

Remont obiektu mostowego M15 -jezdnia lewa w ciągu autostrady A4 Katowice - Kraków w km 353+509 autostrady. Remont w ramach kontraktu F2a-6-2006.

Termin realizacji: 01.2007 - 07.2008SBL

Re-Bau sp. z o.o.

Wykonanie konstrukcji stalowej słupów ekranów akustycznych w ilości ok. 260 Mg oraz wyjść ewakuacyjnych ekranów akustycznych.

 

Kontrakt pn.: "Przebudowa etapowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Grójec - Białobrzegi" 

 

Termin realizacji: kwiecień 2009r. - listopad 2009r. SBL

Budimex Dromex S.A.

Remont obiektu mostowego M15 - jezdnia prawa w ciągu autostrady A4 Katowice - Kraków w km 353+509 autostrady. Remont w ramach kontraktu F2a-6-2006

Termin realizacji: 07.2007 - 05.2008SBL

Budimex S.A. O.I.K. Północ w Warszawie

Naprawa powłok antykorozyjnych elementów stalowych ekranów akustycznych na estakadach "Węzła Czerniakowska".

Zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa Trasy Siekierkowskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do Wału Zawadowskiego - Zadanie IV" (Kontrakt 2D01)

 

Termin realizacji: czerwiec 2009r. - październik 2009r.SBL

MZUiM Tychy

Remont wiaduktu w ciągu ul. Boya Żeleńskiego w Tychach

Termin realizacji
-nitka południowa: 08.2006 - 11.2006
-jezdnia północna: 08.2008 - 12.2008SBL

Strabag Sp. z o.o.

Wykonanie na obiektach mostowych ekranów akustycznych (obiekty 500 i 501, o pow. 2.457,29m2) i balustrad (obiekty od 494 do 504) w ramach kontraktu "Budowa autostrady płatnej A1 Sośnica - Gorzyczki na odcinku od węzła "Bełk" (bez węzła) do węzła Świerklany od km 534+785 do km 548+897"

 

Termin realizacji od 10.05.2010r. do 15.12.2010r.

 

Wykonanie w ramach ww. kontraktu na obiektach mostowych ekranów akustycznych (obiekty od 506 do 510, o pow. 1.756,92m2) i balustrad (obiekty od 505 do 521)

 

Planowany termin realizacji od 10.05.2010r. do 15.05.2011r.SBL

Urząd Miejski w Bieruniu

Wykonanie prac w ramach zadania inwestycyjnego p/n:

 "Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa mostu nad Potokiem Stawowym w ciągu ul. Kopcowej".

 

Termin realizacji: lipiec 2009 -grudzień 2009SBL

Doprastav S.A.

Wykonanie ekranów akustycznych (pow. łączna 1.812,72m kw) w ramach zadania inwest. pn. "Budowa drogi krajowej - "Trasy Nowohuckiej" w Krakowie na odcinku od węzła "Bieżanów" do węzła "Christo Botewa" ("Rybitwy") - tymczasowe połączenie z ul. Christo Botewa".

 

Termin realizacji: od 20.04.2010r. do 30.10.2010r.SBL

Pavimental SpA S.A.

Realizacja prac w ramach kontraktu p/n:

"Remont Obiektów Mostowych oraz Remont Nawierzchni Autostradowej - Kontrakt Nr F2A-8-2007 - Przebudowa Obiektu Mostowego nr 31".

 

Termin realizacji: lipiec 2008 - wrzesień 2009SBL

GDDKiA

Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Murckowskiej nad droga ekspresową S1 w miejscowości Lędziny

 

Termin realizacji prac

07.12.2012r do 15.11.2013r.