Flag   Flag

referencje

Polimex Mostostal S.A.

Ekrany dźwiękochłonne murów oporowych o powierzchni 7 471,78 m2 w ramach zadania pn. "Dokończenie robót -Kontrakty nr 7 i nr 8 Budowa Drogowej Trasy Średnicowej w Katowicach od km 29+135 do km 31+400 oraz Subkontraktu nr 8b - Budowa ul. Nowograniczne] w Katowicach

Termin realizacji: 08.2006 - 11.2006

Do pobrania: Referencje