Flag   Flag

referencje

Doprastav S.A.

Wykonanie ekranów akustycznych (pow. łączna 1.812,72m kw) w ramach zadania inwest. pn. "Budowa drogi krajowej - "Trasy Nowohuckiej" w Krakowie na odcinku od węzła "Bieżanów" do węzła "Christo Botewa" ("Rybitwy") - tymczasowe połączenie z ul. Christo Botewa".

 

Termin realizacji: od 20.04.2010r. do 30.10.2010r.