Flag   Flag

referencje

Strabag Sp. z o.o.

Wykonanie na obiektach mostowych ekranów akustycznych (obiekty 500 i 501, o pow. 2.457,29m2) i balustrad (obiekty od 494 do 504) w ramach kontraktu "Budowa autostrady płatnej A1 Sośnica - Gorzyczki na odcinku od węzła "Bełk" (bez węzła) do węzła Świerklany od km 534+785 do km 548+897"

 

Termin realizacji od 10.05.2010r. do 15.12.2010r.

 

Wykonanie w ramach ww. kontraktu na obiektach mostowych ekranów akustycznych (obiekty od 506 do 510, o pow. 1.756,92m2) i balustrad (obiekty od 505 do 521)

 

Planowany termin realizacji od 10.05.2010r. do 15.05.2011r.