Flag   Flag

referencje

Pavimental SpA S.A.

Realizacja prac w ramach kontraktu p/n:

"Remont Obiektów Mostowych oraz Remont Nawierzchni Autostradowej - Kontrakt Nr F2A-8-2007 - Przebudowa Obiektu Mostowego nr 31".

 

Termin realizacji: lipiec 2008 - wrzesień 2009