Flag   Flag

referencje

Urząd Miejski w Bieruniu

Wykonanie prac w ramach zadania inwestycyjnego p/n:

 "Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa mostu nad Potokiem Stawowym w ciągu ul. Kopcowej".

 

Termin realizacji: lipiec 2009 -grudzień 2009