Flag   Flag

referencje

Budimex S.A. O.I.K. Północ w Warszawie

Naprawa powłok antykorozyjnych elementów stalowych ekranów akustycznych na estakadach "Węzła Czerniakowska".

Zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa Trasy Siekierkowskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do Wału Zawadowskiego - Zadanie IV" (Kontrakt 2D01)

 

Termin realizacji: czerwiec 2009r. - październik 2009r.