Flag   Flag

referencje

Re-Bau sp. z o.o.

Wykonanie konstrukcji stalowej słupów ekranów akustycznych w ilości ok. 260 Mg oraz wyjść ewakuacyjnych ekranów akustycznych.

 

Kontrakt pn.: "Przebudowa etapowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Grójec - Białobrzegi" 

 

Termin realizacji: kwiecień 2009r. - listopad 2009r.