Flag   Flag

referencje

Budimex Dromex S.A.

Remont obiektu mostowego M15 - jezdnia prawa w ciągu autostrady A4 Katowice - Kraków w km 353+509 autostrady. Remont w ramach kontraktu F2a-6-2006

Termin realizacji: 07.2007 - 05.2008