Flag   Flag

referencje

Warbud S.A.

Ekrany akustyczne wraz z montażem barier i balustrad w ramach zadania pn. "Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap"

 Okres realizacji: 09.2007- 03.2008