Flag   Flag

referencje

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.

Ekrany akustyczne w ramach realizacji inwestycji pn. "Budowa wiaduktów w ciągu Al. Górnośląskiej nad ul. Trzy Stawy w Katowicach oraz murów oporowych"

Okres realizacji: 03.2007 - 06.2007