Flag   Flag

referencje

BUDIMEX DROMEX S.A. Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

Budowa ekranów akustycznych drogowych i mostowych w ramach Budowy obwodnicy miasta Dobrodzień -Etap II (odcinek od ul. Opolskiej do drogi wojewódzkiej nr 901, km 0+115,00 - km 3+952,25) w ciągu drogi krajowej nr 46 Kłodzko - Nysa - Opole - Częstochowa -Szczekociny


Termin realizacji: 07.2006 - 12.2006

Do pobrania: Referencje