Flag   Flag

referencje

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe

Remont mostu nad potokiem Tyskim - łącznik Mikołów - Bielsko w ciągu drogi krajowej nr 1 w Tychach

Termin realizacji: 14.08.2006 - 14.11.2006

Do pobrania: Referencje