Flag   Flag

referencje

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe GODROM

Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Boya -Żeleńskiego - jezdnia południowa w Tychach

Termin realizacji: 07.2006 - 11.2006

Do pobrania: Referencje