Flag   Flag

informacje

P rzedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SBL-Żelbet Sp. z o.o. specjalizuje się w wykonawstwie kompleksowych robót budowlanych. Konsekwentna realizacja ambitnych założeń innowacyjnych i strategicznego programu inwestycyjnego umożliwiła nam fake rolex znacznie rozwinąć potencjał wykonawczy, umocnić swoją pozycję na rynku krajowym oraz pozyskać uznanie kontrahentów zagranicznych. [czytaj więcej ]

 

 

 


Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SBL-Żelbet Sp. z o.o.

ul. Lędzińska 297, 43-140 Lędziny

tel. (32) 772 81 62, e-mail: biuro@sbl.plDiament Forbes

NIP 954-251-96-19 

KRS nr 0000238315

przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód

w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS

 Kapitał zakładowy: 351.000,00zł

 Logo_gazele

Główne realizacje

Balustrady, poręcze i bariery mostowe

Trasa Kwiatkowskiego

Gdynia - Trasa Kwiatkowskiego. Ekrany i bariery

 

Termin realizacji: 09.2007 - 03.2008